Haarlem-Noord.nl ____________________________________________________________________________________________________________________________
Zoeken in deze site
Nog meer hierover is te lezen in: Zeven Heerlijkheden     Uit de geschiedenis van oud Schoten       Onder redactie van Dr Tj. W.R. De Haan